Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 84 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. For you have made them, and over all you reign. No act whatsoever exceeds your power. With your wisdom is unchangeable; nor from your throne and from your presence is it ever averted. You know all things, see and hear them; nor is anything concealed from you; for you perceive all things.

For thou hast made and dost govern all things, and nothing is too difficult for thee, and no wisdom escapes thee; she does not turn away from her throne, thy throne, and not from thy face, and thou dost know and see and hear all things, and there is nothing that is hidden before thee, for thou dost see all things.

For Thou hast made and Thou rulest all things, And nothing is too hard for Thee, Wisdom departs not from the place of Thy throne, Nor turns away from Thy presence. And Thou knowest and seest and hearest everything, And there is nothing hidden from Thee [for Thou seest everything].

Ty Du har skapat dem, och öfver allt regerar Du. Ingen gerning, hvilken som helst, öfverträffar din makt. Hos Dig är visheten oföränderlig; ej heller har den någonsin blifvit aflägsnad från din thron och din närvaro. Du vet allting, ser och hörer allt; och icke är något doldt för Dig; ty Du genomskådar allt.

Ty du har skapat allt och härskar öfver allt, och intet är dig för svårt, och intet slags vishet undgår dig. Hon vänder sig icke bort från sin tron, din tron, ej heller från ditt anlete, och du vet och ser och hör allting, och intet är dig fördolt.Förra Kapitlet

Parallel Translations
84 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET