Förra Kapitlet
HENOCHS BOK, 1901
Innehåll ~ Förord ~ 28 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Fortsatt resa mot öst (kap. 28 - 33).

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Fortsatt resa mot öst (kap. 28 - 33).
   

Derifrån begaf jag mig öster ut till midten af berget i öknen, hvars jemna yta jag allenast blef varse. Den var full af träd af det omtalta fröet,
erifrån begaf jag mig öster ut till midten af berget i öknen, hvars jemna yta jag allenast blef varse. Den var full af träd af det omtalta fröet,    

och vatten rann hastigt nedföre detsamma.
2. och vatten rann hastigt nedföre detsamma.    

Der syntes ett vattenfall, sammansatt likasom af många vattenfall både vesterut och österut. På ena sidan voro träd, på den andra vatten och dagg.
3. Der syntes ett vattenfall, sammansatt likasom af många vattenfall både vesterut och österut. På ena sidan voro träd, på den andra vatten och dagg.    


Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.

Nätutg: Detta kapitel är utelämnat i 1901 års svenska översättning. Här har i stället insatts motsvarande kapitel från 1826 års sv. översättning.
   
Förra Kapitlet

HENOCHS BOK, 1901
28 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET