Förra Kapitlet
HENOCHS BOK, 1901
Innehåll ~ Förord ~ 19 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa KapitelVÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Väktarnas andar och deras hustrur skall fängslas på samma ort efter den yttersta domen.

VÄKTARNAS BOK

Henochs resor med Guds änglar:
Väktarnas andar och deras hustrur skall fängslas på samma ort efter den yttersta domen.
   

Och Uriel sade till mig: Här skola de änglars andar bo, hvilka förenat sig med kvinnorna och, antagande mångahanda gestalter, orenat människorna och förfört dem, så att de dyrkat demonerna såsom gudar och offrat åt dem - nämligen när den dag kommer, då den stora yttersta domen skall hållas öfver dem.
ch Uriel sade till mig: Här skola de änglars andar bo, hvilka förenat sig med kvinnorna och, antagande mångahanda gestalter, orenat människorna och förfört dem, så att de dyrkat demonerna såsom gudar och offrat åt dem - nämligen när den dag kommer, då den stora yttersta domen skall hållas öfver dem.  1 Kor. 10:20
 

Och äfven deras hustrur, som förförde himmelens änglar, skall det gå på samma sätt.
2. Och äfven deras hustrur, som förförde himmelens änglar, skall det gå på samma sätt.    

Och jag, Henoch, allena har sett alltets gränser, och ingen annan människa har skådat detta utom jag.
3. Och jag, Henoch, allena har sett alltets gränser, och ingen annan människa har skådat detta utom jag.    
Förra Kapitlet

HENOCHS BOK, 1901
19 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET