Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 16 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Say to them, Never therefore shall you obtain peace.

Tell them therefore: 'Ye have no peace!'"

Say to them therefore: "You have no peace."'

Säg till dem: aldrig skolen J derföre erhålla fred.

Säg dem alltså: I haven ingen frid.Förra Kapitlet

Parallel Translations
16 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET