Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. He answered and said, On account of a great event have I come to you; and on account of a sight difficult to be comprehended have I approached you.

And he answered and said to me: "I have come to thee concerning a great thing, and concerning a disturbing vision it is that I have approached.

And he answered and said: 'Because of a great cause of anxiety have I come to thee, and because of a disturbing vision have I approached.

Han svarade och sade: för en stor händelses skull har jag kommit till dig; och i anledning af en syn, som är svår att begripa, har jag nalkats dig.

Och han svarade mig och sade: I ett viktigt ärende har jag kommit till dig, och för en oroande företeelse har jag gått fram hit.Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET