Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. When Mathusala heard the words of his son, he came to me at the extremities of the earth; for he had been informed that I was there: and he cried out. I heard his voice, and went to him saying, Behold, I am here, my son; since you have come to me.

And when Methuselah had heard the words of his son, he came to me, at the ends of the earth, for he had heard that I was there, and cried aloud, and I heard his voice and came to him. And I said to him: "Behold, here I am, my son, because thou hast come to me."

And when Methuselah heard the words of his son, he came to me to the ends of the earth; for he had heard that I was there, and he cried aloud, and I heard his voice and I came to him. And 1 said unto him: 'Behold, here am I, my son, wherefore hast thou come to me? '

Då Mathusala hörde sin sons ord, kom han till mig vid jordens yttersta gränser, ty han hade fått veta, att jag var der; och han ropade. Jag hörde hans röst och gick till honom, sägande: se, jag är här, min son, eftersom du har kommit till mig.

Och när Metusalah hörde sin sons tal, kom han till mig till jordens ändar, ty han hade försport, att jag var där, och ropade. Och jag förnam hans röst och kom till honom och sade: Se, här är jag, min son, eftersom du har kommit till mig.Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET