Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. and he looks not as if he belonged to me, but to the angels. I am afraid, lest something miraculous should take place on earth in his days.

And it seems to me he is not from me, but from the angels; and I fear that wonderful things will happen in his days over the earth.

And it seems to me that he is not sprung from me but from the angels, and I fear that in his days a wonder may be wrought on the earth.

och han ser ut, likasom han icke tillhörde mig, utan änglarne. Jag fruktar, att något underbart skall inträffa på jorden i hans dagar.

Och det tyckes mig, att han icke härstammar från mig, utan från änglarna, och jag fruktar, att det i hans dagar skall ske ett under på jorden.Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET