Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. And when he was taken from the hand of the midwife, opening also his mouth, he spoke to the Lord of righteousness.

And as he was taken from the hand of the midwife, he opened his mouth, and conversed with the Lord of justice.

And thereupon he arose in the hands of the midwife, opened his mouth, and †conversed with† the Lord of righteousness.

Och då han blef tagen ifrån jordgummans hand, öppnade han äfven sin mun och talte till rättfärdighetens Herre.

Och när han togs ur jordgummans hand, upplät han sin mun och talade till rättfärdighetens Herre.Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET