Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
17. This child which is born to your son shall survive on the earth, and his three sons shall be saved with him. When all mankind who are on the earth shall die, he shall be safe.

[They beget on earth giants, not according to the spirit, but according to the flesh, and there will be great punishment on the earth, and the earth will be washed of all of its uncleanness.]

And they shall produce on the earth giants not according to the spirit, but according to the flesh, and there shall be a great punishment on the earth, and the earth shall be cleansed from all impurity.

Detta barn, hvilket är födt åt dig, skall öfverlefva på jorden, och hans tre söner skola blifva frälsta med honom. Då hela menniskoslägtet, som är på jorden, skall dö, skall han blifva räddad.

[De föda på jorden jättar, icke efter anden, utan efter köttet, och en svår straffdom skall komma öfver henne, och hon skall rentvås från all orenhet.]Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET