Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
16. A great destruction therefore shall come upon all the earth; a deluge, a great destruction, shall take place in one year.

This son who is born to thee will be left on the earth, and his three children will be saved with him; when all men who are on the earth shall die, he and his children will be saved.

And this son who has been born unto you shall be left on the earth, and his three children shall be saved with him: when all mankind that are on the earth shall die [he and his sons shall be saved].

En stor förödelse skall derföre komma öfver jorden, en syndaflod, en stor förödelse skall inträffa på ett år.

Den sonen, som vardt född åt eder, skall blifva kvar på jorden, och hans trenne söner skola räddas med honom. När alla människor på jorden dö, skall han och hans söner varda frälsta.Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET