Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
14. Behold they committed crimes; laid aside their class, and intermingled with women. With them also they transgressed; married with them, and begot children. (144)

(144) After this verse, one Greek papyrus adds, "who are not like spiritual beings, but creatures of flesh" (Milik, p. 210).

And behold, they committed sin, and departed from the law, and united themselves with women, and committed sin with them, and married some of them, and begat children from them.

And behold they commit sin and transgress the law, and have united themselves with women and commit sin with them, and have married some of them, and have begot children by them.

Se, de begingo brott, förglömde sin rang och beblandade sig med qvinnor; med dem begingo de äfven öfverträdelse, gifte sig med dem och aflade barn.

Och se, de syndade och bröto mot lagen och förenade sig med kvinnorna och begingo synd och togo hustrur och födde barn med dem.Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET