Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. When also he was taken from the hand of the midwife, he opened his mouth, and blessed the Lord of heaven.

And when he was taken from the hands of the midwife, he opened his mouth, and blessed the Lord of heaven.

And he arose in the hands of the midwife, and opened his mouth and blessed the Lord of heaven.

Också när han togs från jordgummans hand, öppnade han sin mun och välsignade himmelens Herre;

Och när han upptogs, öppnade han sin mun och prisade himmelens Herre.Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET