Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 106 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. After a time, my son Mathusala took a wife for his son Lamech. She became pregnant by him, and brought forth a child,

And after some days, my son Methuselah took a wife for his son Lamech, and she became pregnant by him, and gave birth to a son.

And after some days my son Methuselah took a wife for his son Lamech, and she became pregnant by him and bore a son.

Efter någon tid tog min son Mathusala en hustru åt sin son Lamech. Hon blef hafvande af honom och framfödde et barn,

Efter någon tid tog min son Metusalah hustru åt sin son Lamek och hon blef hafvande och födde en son.Förra Kapitlet

Parallel Translations
106 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET