Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 108 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Another book, which Enoch wrote for his son Mathusala, and for those who should come after him, and preserve their purity of conduct in the latter days.

Another book that Enoch wrote for his son Methuselah, and for those who come after him, and keep the law in the last days.

Another book which Enoch wrote for his son Methuselah and for those who will come after him, and keep the law in the last days.

En annan bok, som Enoch skref för sin son Mathusala och för dem, som skulle komma efter honom och bevara renheten af sin lefnad i de sista dagarne.

En annan skrift, som Henoch skref för sin son Metusalah och för dem som komma efter honom och skola hålla förbundet i de yttersta dagarna.Förra Kapitlet

Parallel Translations
108 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET